Arnout en Lydia van de Werken, vader en dochter, delen samen een passie: Het indianendorp Palumeu in Suriname. Het is een ontwikkelingsproject dat is opgezet samen met diverse partijen uit Suriname. Het project is ontstaan uit de wens van de dorpsbewoners om te beschikken over een elektriciteitsvoorziening. Op het dorp is op een beperkt aantal locaties elektriciteit aanwezig door het gebruik van zonnecellen en generatoren. Zeker deze generatoren veroorzaken veel overlast in de vorm van geluid en stank als gevolg van de dieselolie.

 

Om een permanente en meer betrouwbare bron van energie te kunnen bieden is er in samenwerking met ondermeer de Anton de Kom universiteit in Paramaribo een plan ontwikkelt om met waterkracht elektriciteit op te wekken.

Inmiddels is er in de zijtak van de rivier een dam met turbinehuis en generator gebouwd. Deze wekt op die locatie stroom op, maar deze stroomvoorziening is nog lang niet uitgebreid genoeg om het gehele dorp te kunnen voorzien. Het project heeft enorm veel vertraging opgelopen als gevolg van de extreem hoge waterstand in 2005. Een pas aangelegd deel van de dam is weggespoeld. Tevens is daarbij de turbine beschadigd geraakt. Het herstellen van de dam en de turbine wordt bemoeilijkt door de afhankelijkheid van de waterstanden in de rivier. Enkel bij de laagste waterstanden kan men hier de nodige werkzaamheden verrichten. De waterstand is slechts enkele maanden per jaar laag genoeg om ter plaatse aan het project te kunnen werken.

Momenteel zoekt de stichting extra steun om de zelfgebouwde waterkrachtcentrale zo snel mogelijk te kunnen repareren en eindelijk het gehele dorp van elektriciteit te kunnen voorzien.

 

 

film Indianendorp Palumeu
Artikel Parbode

Klik op de onderstaande links voor publicaties over Palumeu